Ảnh hưởng của thần kinh lên tim lúc về già

Chính điều này làm thay đổi các phản ứng của hệ tim mạch như: chúng biểu hiện kém rõ nét, mang tính chất kéo dài, sự thay đổi mang tính lượn sóng. Điều cơ bản dễ xuất hiện lúc già là sự đứt đoạn điều tiết. Điều này có thể gây ra những rối loạn thô bạo trong hoạt động tim mạch, gây tổn thương tim, làm xuất hiện bệnh lý như choáng, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim. Đó chính là sự giảm sức bền đặc trưng cho huyết động. Sự kích thích kéo dài từng cấu trúc của trung tâm sẽ làm xuất hiện bệnh cơ huyết áp ở động vật già. Sự hoại tử, tổn thương cơ tim ở động vật già nhiều gấp ba lần so với động vật trưởng thành.
Khi già ảnh hưởng của thần kinh lên tim suy yếu. Trong các thí nghiệm trên động vật đã cho thấy: phản ứng của tim chỉ xuất hiện khi kích thích thần kinh giao cảm và phế vị mạnh. Hiện nay trong lâm sàng vẫn sử dụng các chế phẩm ảnh hưởng tới điều tiết thần kinh đối với hoạt động tim. Đó là các chất ức chế adrenalin, giảm phản ứng của cơ quan đối với tác động của thần kinh giam cảm, đối với tác động của adrenalin và noradrenalin, atropin làm giảm phản ứng tác động của dây thần kinh phế vị: các chất ức chế các hạch chèn ép sự truyền xung trong các hạch thần kinh thực vật; reserpin làm kiệt quệ các kho dự trữ noradrenalin trong các tận cùng thần kinh giao cảm v.v. Các chuỗi đó được sử dụng trong điều trị bệnh cao huyết áp, thiếu máu cục bộ của tim, loạn nhịp tim.
Ở người già hiệu quả có được khi sử dụng các chất nói trên với liều lượng nhỏ. Điều này chứng tỏ ảnh hưởng thần kinh đối với tim người đã bị suy giảm. Lúc già trong các hạch giao cảm thưởng xảy ra những thay đổi xuất hiện cả tại “vùng” giao tiếp giữa tận cùng thần kinh với cơ quan. Một phần các tận cùng của thần kinh bị chết. 
Lúc già các yếu tố thể dịch, phản ứng của tim và mạch đối với các chất hoạt hóa sinh lý có ảnh hưởng lớn hơn cả. Nhiều hormon như adrenalin, vasopressin, tyroxin, các steroid sinh dục có thể tạo ra phản ứng của hệ tim mạch người và động vật già với liều lượng thấp hơn hẳn. Điều này chứng tỏ độ nhạy cảm của tim và các mạch đối với các chất hoạt hóa sinh lý tăng. Tuy nhiên biên độ cho phép của phản ứng (cái gọi là khả năng phản ứng của tim và mạch) giảm dần theo tuổi. Đó chính là đặc điểm trả lời của hệ tim mạch đối với tác động của các chất hoạt hóa sinh lý làm cho phản ứng của nó lúc già mang tính chất kéo dài.
Những thay đổi điều tiết thần kinh thể dịch theo đuổi được xác định chủ yếu bởi sự thay đổi chức phận của nó.