Đây là khẩu hiệu

De Gaulle bắt đầu nói về sự vĩ đại của nước Pháp. Mọi người lại hoan hô. Ông hứa là sẽ có một cuộc bầu cử mới và với những đại biểu được bầu lên, ta sẽ xem làm tiếp phần còn lại như thế nào. Phải rồi, một chính phủ mới, đó là điều mà đám ông muốn. Lại hoan hô ông sẽ tìm chỗ cho đất nước Algeria trong một nước Pháp chung. Algeria sẽ được đưa vào kỷ cương mà không chịu bất kỳ hạn chế hay điều kiện nào. Phải rồi, ai có thể cãi lại điều ấy kia chứ? de Gaulle kết thúc bài nói chuyện bằng một tiếng hô lớn: “Nền Cộng hòa muôn năm! Nước Pháp muôn năm!”. Đây là khẩu hiệu đã giúp ông tập hợp dân chúng để chống lại quân phát xít trước đây. Tất cả mọi người đều hô to đáp trả. Trong vài ngày kế tiếp, de Gaulle đã có những buổi nói chuyện tương tự trên khắp mọi miền của đất nước Algeria với những đám đông cũng cuồng nhiệt tương tự. Chỉ sau khi de Gaulle quay về nước Pháp, những người ở lại mới ngẫm nghĩ về những lời ông phát biểu và thấy là chưa lần nào ông hứa hẹn sẽ giữ Algeria làm thuộc địa của Pháp. Ông chỉ ám chỉ rằng ông có thể cho người Ả Rập quyền được đi bầu và có thể sẽ ân xá cho những kẻ nổi loạn người Algeria vì đã chiến đấu đánh đuổi người Pháp ra khỏi đất nước. Nhưng dù gì đi nữa thì sự phấn khích gây ra bởi lời nói của de Gaulle cũng đã khiến cho cánh thực dân không còn chú ý đến ý nghĩa thực sự của lời nói đó, de Gaulle đã lừa họ. Đúng thế, trong những tháng tiếp sau đó, ông đã giúp đỡ trao trả độc lập lại cho đất nước Algeria và hoàn thành nhiệm vụ này vào năm 1962. Diễn giải de Gaulle không quan tâm đến một thuộc địa cũ của Pháp và đến việc thuộc địa này có ý nghĩa như thế nào đối với người Pháp. Ông cũng chẳng hề có cảm tình với những người khích động cuộc nội chiến này. Điều duy nhất ông quan tâm là biến nước Pháp thành một cường quốc mới. Vì thế, khi ông đến thành phố Algiers, trong đầu ông đã vạch sẵn một kế hoạch lâu dài, đó là làm suy yếu bọn người cánh hữu bằng cách làm cho họ đánh nhau và tiến tới việc trao trả độc lập cho Algeria. Mục đích trước mắt của ông là xoa dịu tình hình căng thẳng và cho ông một ít thời gian để chuẩn bị cho việc ông sẽ làm. Ông không nói dối những người thực dân là ông ủng hộ đại nghĩa của họ vì điều này sẽ gây rắc rối cho ông khi ông quay về Pháp. Thay vào đó, ông đã lừa dối họ bằng những lời lẽ lôi cuốn và làm họ say sưa với lời nói của ông.