Khả năng kiểm soát của quyền lực tâm thần vào vật chất

Bây giờ bạn đã hiểu làm sao bạn có thể tiến hành sự kiểm soát của quyền lực tâm thần vào các đồ vật và các sự kiện. Bạn chỉ cần tạo dựng sự tiếp xúc tâm thần Phân tử với chúng và là có thể được bởi vì mỗi một vật đều bao gồm các Phân tử đang hoạt động.
Tạo dựng sự tiếp xúc Tâm thần tử với các đồ vật và sự kiện. Làm thay đổi nhiệt độ và áp lực của sự chiếu ra của quyền lực tâm thần. Trong một chât đặc, các phân tử sẽ nhiều hơn và ở gần nhau hơn trong chất lỏng hoặc chất khí. Một chất đặc chứa đựng nhiều phân tử hơn với đơn vị khối vuông so vói chất lỏng và chất khí (nước đá và nước có thể là trừ ra vì nước đá nở ra). Các phân tử của chất khí lôi kéo nhau cái nọ với cái kia mạnh hơn, so với chất đặc và chất lỏng, nhưng cũng với lý do ấy, nó chen lấy lẫn nhau kém hơn khi nó gặp nhau. Tốc độ phân tử trong một chất đặc (trừ nước đá) như vậy sẽ kém hơn trong chất lỏng hoặc chất khí. Tốc độ nhanh nhất là trong chất khí (hay trong huyết tương, trạng thái cuối cùng của vật chất đã được khám phá ra).
Khi một chất bị làm nóng lên, các phân tử cử động nhanh hơn và tất nhiên nhảy xa hơn cái nọ với cái kia khi chúng gặp nhau. Chất đó lúc ấy sẽ nở ra. Khi nó được làm quá nóng, các phân tử cử động quá nhanh và nhẩy quá xa cái nọ với cái kia khi nó gặp nhau mà chất đó thay đổi hình thái. Chất đặc trở nên lỏng, chất lỏng thành khí.
Khi một chất bị làm lạnh đi, hiện tượng trái ngược sẽ xảy ra. Các phân tử sít cái nọ vào cái kia đến chỗ làm cho chất đó có thể co lại. Và sẽ ngược lại với cac hiện tượng khi làm nóng.
Việc ấy cũng xảy ra với âm thanh. Khi tần số một âm thanh tăng lên (ó nghĩa là chiều dài sóng ngắn lại) giọng nói cao lên. Khi tần số giảm, giọng nó thấp đi.
Muốn hoàn thành một việc kỳ diệu với một chất vào chất đó đến một độ ở đó tương ứng với cái của sự tập Trung phân tử của chất đó. Bạn sẽ tác động đến một số lớn của các phân tử của nó. Nếu đó là chất khí bạn phải tăng cường sự chiếu của quyền lực tâm thần. Nếu nó là chất đặc bạn phải làm chậm lại.
Các bài tập cho sự tiếp xúc tâm thần phân tử rất dễ và giải thích rất đơn giản:
Xác lập sự tiếp xúc tâm thần phân tử với một chất lỏng hay chất khí. Ngồi xuống, nhìn vào nước hoặc không khí và đặt nó vào vòng cung tâm thần cũng mạnh như bạn có thể làm (nghĩ đến đĩa bít tết hay cái gì khác thật ngon).