Khả năng lao động

Kết quả của các thí nghiệm với hiện tượng cận sinh dị nguyên đã chứng tỏ điều này: lấy một con chuột trưởng thành khâu ghép với một con chuột già soa cho giữa chúng có sự lưu thông máu chung. Ở chuột già độ lớn của lưu lượng phút và thể tích máu của nhịp đập nhỏ hơn. Sau khi khâu ghép sự khác biệt theo tuổi biến mất. Có nghĩa là các yếu tố thần kinh thể dịch của nội môi chuột trưởng thành đã ảnh hưởng tới huyết động học của chuột già.
Cả những thay đổi theo tuổi trong giai đoạn thông tin ngược chiều, giai đoạn các thông tin từ tim, mạch tới hệ thần kinh trung ương cũng giữ vai trò quan trọng.
Nói tóm lại sự già hóa của người không phải do già hóa hệ tim mạch. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp hệ tim mạch tạo ra các tiền đề cho sự phát triển già hóa cơ thể.
Khả năng lao động và tuổi tác
Rất nhiều thay đổi đã xảy ra theo năm tháng! Ta tưởng như khoảng thời gian đã qua là quá ít, thế nhưng những công việc ta có thể làm được một cách đơn giản và dễ dàng cách đây không lâu, thì đến nay thật khó mà thực hiện được. Sự mệt mỏi, giảm khả năng làm việc kèm theo một trạng thái tình cảm tương ứng đã đến với người có tuổi!
Sự mệt mỏi (giảm khả năng lao động do kết quả hoạt động căng thẳng trước đây) đặc trưng cho mọi hệ thống sống. Khả năng thích nghi về nhiều mặt chính là khả năng làm việc lâu dài. Đó chính là nguyên nhân xuất hiện sự giảm khả năng lao động lúc già, một quy luật chung của sinh học. Nó được xác định bởi những thay đổi hoạt động của bất kỳ cơ quan, bất kỳ hệ thống nào. Ví dụ – tim tăng cường hoạt động khi tần số co bóp tăng, lượng máu đưa tới nhiều, tăng sức cản của máu trong động mạch chủ. Nếu đặt trên động mạch chủ một cái vòng thu hẹp lỗ của nó lại thì sức cản của dòng máu vào động mạch sẽ tăng lên đột ngột, một gánh nặng quá sức đè lên tim. Trong thí nghiệm trên, tim của động vật trưởng thành sẽ tăng cường hoạt động, xuất hiện tăng chức năng. Đối với động vật già, vài ngày sau lỗ động mạch chủ bị thu hẹp lại, sẽ xuất hiện sự mệt mỏi, xuất hiện thiểu năng tim. Các nhà lâm sàng đều biết rõ khả năng làm việc của tim người già thấp, biết sự xuất hiện mệt mỏi nhanh chóng. Ở những người có tuổi và người già thường hay xuất hiện thiểu năng tim là kết quả của sự tăng gánh.
Các nhà sinh lý đã phát hiện ra các quy luật quan trọng của các mối liên hệ giữa các quá trình mệt mỏi và hồi phục.