Vai trò của gen sống, gen chết

Vai trò của gen sống là ở chỗ không cho phép hai gen chết giải quyết công việc mờ ám của chúng. Theo một nguyên nhân nào đó, vai trò ấy “bị lãng quên” nên các gen chết bắt đầu hoạt động và phổ biến các phân tử có độc tố đến khắp cơ thể.
Rau quả héo úa
Một thí dụ khác về cái chết được chương trình hóa theo di truyền là sự chín của quả ở loài cây cao cấp. Các giai đoạn khác nhau của “đời sống” cây mơ được thể hiện dưới dạng thay đổi kích cỡ, màu sắc, độ mẩy và hương vị của nó. Sau khi chín, quả mới ăn được. Tiếp đó là giai đoạn thoái hóa, thời gian này trôi nhanh và kết thúc bằng sự thối ruỗng của quả. Về nguyên tắc, không cần phải thực hiện những phân tích phức tạp, chỉ nhìn vào quả mơ hoặc ngửi mùi của nó là khắc biết. Song, nếu chúng ta muốn hiểu, thực tế cái gì đã làm cho quả biến đổi như vậy thì đòi hỏi cần có những giải thích bổ sung.
Quả chín mới có protein và enzym mà khi còn xanh nó chưa có. Sự biến đổi ADN, xuất hiện protein và enzym mới nói lên được rõ nhất sự tự thể hiện của gen mà nó còn bị ẩn khuất ở giai đoạn đầu trong đời sống của quả. Những gen này đã có ở trong quả từ trước, nhưng nó im lìm trong các tháng trước khi chín. Quả chỉ chín khi các gen “bừng tỉnh” và ngay lập tức tạo ra protein và enzym trong thời gian quả chín: tất cả chỉ sau mấy ngày, trên vỏ đã có nhiều nốt màu sậm, quả mềm nhũn và cuối cùng bị thối hoàn toàn. Quá trình tiến hóa này bị chi phối bởi gen đưa đến sự già yếu. Đúng vậy, nhiều nhà khoa học đã tìm được gen này trong một số quả như ở quả avocado chẳng hạn. Ta cần xác định gen đó tác động theo cơ chế nào. Từ quả avocado đã thấy rõ: đóng vai trò thúc đẩy gen chết là etilen, đồng thời tác động vào ADN của gen xenluloza (enzym gây chín, làm quả thối rữa) và làm cho gen hoạt động. Quá trình diễn ra như bản sao chụp của nó trong ARN (axit ribonucleic) là chất mang thông tin, và sau đó làm nhiệm vụ thâm nhập của “người phát tín” vào bào tương và cuối cùng tạo ra xenluloza. Đó chính là thông tin quý giá về quá trình lão hóa mà quả avocado đưa lại cho chúng ta. Vậy có cần tìm một cái gì đó tương tự trong cơ thể sinh vật cao cấp như ở con người chẳng hạn.
Nhược điểm của bộ tổng hợp gen
Khi ta tròn 120 tuổi và buổi sáng cuối cùng của ta đã đến, các gen chết lạnh lùng cho phát động cái cơ chế đã nói đến ở trên.